Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd!

Een garantie bij vertrouwelijke informatie 

Het ISO 27001 certificaat wordt wereldwijd erkend als basis voor data security. Met de richtlijnen en eisen uit de norm kan informatiebeveiliging procesmatig worden geregeld. Dat maakt ISO 27001 certificeren tot een stevig fundament onder het structureel beveiligen van bedrijfsinformatie. 

AVG/GDPR: meer awareness op privacygebied
Sinds enkele jaren geldt in alle EU-landen één wetgeving op het gebied van privacy: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR). Hierin draait het met name om meer awareness op het gebied van privacy en het omgaan met vertrouwelijke data. De AVG schrijft onder meer voor dat organisaties risicoanalyses moeten uitvoeren en bewerkersovereenkomsten moeten afsluiten. Ook moeten bedrijven en instellingen onder bepaalde omstandigheden een speciale functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aanstellen.

ISO 27001
Met de AVG/GDPR worden organisaties aangemoedigd om nog meer hun verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om privacy en de verwerking van persoonsgegevens. In de internationale norm ISO 27001 (en specifiek voor de Nederlandse zorgsector de norm NEN 7510) zijn eisen en richtlijnen vastgelegd die organisaties kunnen gebruiken om processen rondom privacy en data security structureel op een goede manier te regelen.