Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.
Netmask BV besteedt de uiterste zorg aan de juistheid en de betrouwbaarheid van de informatie op deze website. Desondanks kan Netmask BV niet garanderen dat deze informatie op elk moment geheel correct, volledig en actueel is. Als gebruiker moet u zich ervan bewust zijn dat informatie kan veranderen zonder dat u hiervan vooraf op de hoogte wordt gebracht.

Netmask BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door het gebruik maken van, het vertrouwen op of het verrichten van handelingen naar aanleiding van de op deze website opgenomen informatie, tenzij er aantoonbaar sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Netmask BV.

Copyright
Netmask BV behoudt alle rechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien, met betrekking tot de teksten, foto’s en logo’s op deze website. Met uitzondering van het downloaden en printen van deze informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van deze website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Netmask BV over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die samen met de pagina’s van deze website worden meegestuurd en die door uw browser op de harde schijf van uw pc worden opgeslagen. Vrijwel elke website gebruikt cookies, bijvoorbeeld om instellingen te onthouden en voor sommige specifieke functionaliteiten, zoals Google Analytics.

Netmask BV maakt op haar website slechts gebruik van zogenaamde functionele cookies, die benodigd zijn voor het correct functioneren van deze website. Voor functionele cookies is conform de Telecommunicatiewet geen toestemming van de gebruiker van deze website vereist.

Privacyverklaring